M O N I C A   P A L M Q V I S T

design I craft I stylist

Hållbar Livsstil i fokus är för mig ett sätt att verka och leva, och naturen är min stora inspiration. 

Att söka inspiration, förebilder och skapa delaktighet inför mötet med tidens miljöagenda. Både Covid 19, miljöfrågorna och resan mot de globala målen 2030 kallar på vår uppmärksammhet och engagemang. Vi är medskapare för vår tids avtryck, det vi nu ger till våra barn. 

Min grafiska utbildning fick jag på AllerFörlag där jag under 20 år arbetade deltid medan jag bitvis var tjänstledig och utbildade mig inom textil. Startade mitt företag 1996 och mitt fokus är hållbar livsstil. Grafisk design, fotografering och stylistarbete för olika magasin och böcker har gått parallellet med mitt arbete med textil och hållbar livsstiil. Jag har utbildning inom slöjdens olika tekniker och material.  Mixen av erfarenhet har skapat den plattform jag arbetar utifrån idag. Sedan 25 år har jag workshops på hållbara teman för kommuner, företag, föreningar och Hemslöjden mfl. Är du nyfiken på vilka möjligheter som finns med återbruk, spillmaterial och resurser i din närmiljö eller vill du skapa en hållbar workshop för vänner, din förening eller ditt företag, kontakta mig gärna!

m@monicapalmqvist.se

K_lagupplosta_1_final-1
K_lagupplosta_1_final4-1